Tenori kosovar, rol kryesor në “Flauti magjik” të Shqipërisë » Riad_Ymeri2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *