Lajme Shqip Sunday, 12 May 2013 19:28

 

Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë e Bujanovc ka përfituar nga një vendim i Komunës së Gjilanit që ishte në mospërputhje me ligjin. 

Kuvendi komunal në mbledhjen e mbajtur më 6 prill të vitit 2012 kishte vendosur që t`i japë në shfrytëzim pronë komunale Shefket Musliut.

“Kjo pronë i jepet në shfrytëzim qytetarit Shefket Musliu nga Konquli, tani banor në Gjilan, me qëllim të ndërtimit të objektit individual për banim”, thuhet në vendim. 

 

Parcela me sipërfaqe prej 370 metrash katrorë e cila iu nda Musliut ndodhet në vendin e quajtur “Arat e Muslive”, zona kadastrale Gjilan, pasuri e komunës.

Gazeta Jeta në Kosovë raportoi se Musliu kishte nisur ndërtimin e shtëpisë aty para se komuna të vendoste zyrtarisht për dhënien në shfrytëzim të kësaj parcele.