Lajme Shqip Friday, 28 June 2013 15:54

Prishtinë- Gjykata Themelore e Prishtinës, në një trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët e EULEX-it dhe të Kosovës, i liroi nga akuza pesë të pandehur në rastin e ashtuquajtur PTK. Blerim Devolli, Shkëlqim Devolli, Ismet Bojku, Shyqyri Haxha dhe Rexhë Gjonbalaj u liruan nga të gjitha akuzat e ngritura kundër tyre.

Të pandehurit akuzoheshin në aktakuzë për disa vepra, përfshirë: lidhje e kontratave të dëmshme, falsifikim i dokumenteve si rast i veçantë dhe keqpërdorim i pozitës zyrtare. Gjykata i liroi të pesë të pandehurit sepse nuk u vërtetua që ata i kishin kryer veprat penale për të cilat akuzoheshin, njofton EULEX.

Rasti është ndjekur penalisht nga një prokuror i EULEX-it nga Prokuroria Speciale e Kosovës (PSRK).