Lajme Shqip Friday, 12 October 2012 09:00

Tiranë -Akuzat për korrupsion dhe shpërdorim detyre janë pjesë normale e luftës politike në Shqipëri, kur vijnë nga politikanë që i përkasin poleve të kundërta politike. Por akuzat për korrupsion në Shqipëri kanë arritur deri aty sa vendosin përballë dy ministra të së njëjtës qeveri, që i përkasin të njëjtës parti, madje janë dy ndër eksponentët kryesorë të Partisë Demokratike, Genc Pollo dhe Sokol Olldashi.

Portali LajmeShqip.com zbulon një dokument të Ministrit të Teknologjisë së Informacionit, Genc Pollo, ku akuzohet hapur homologu i tij i Punëve Publike, ministri Sokol Olldashi se ka dhënë një leje të jashtëligjshme që dëmton konkurencën në tregun e telekomunikacioneve. Dokumenti i drejtohet Komisionit të Prokurimeve Publike, për ta njoftuar për mbylljen e tenderit për Rrjetin Kombëtar Brezgjerë (REKAB). Një nga argumentet kryesore lidhet me faktin që ofertuesi i vetëm në tender është një kompani që i takon të njëjtit pronar me shoqërinë Albanian Telecommunications Union (ATU). ATU është shoqëria që ka marrë nga Ministri i Punëve Publike, me të drejta ekskluzive lejen për të shtruar një rrjet fibrash optike në të gjitha rrugët kombëtare.

Leja ekskluzive shkel ligjin dhe dëmton konkurrencën

Sipas ministrit të Inovacionit dhe Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, dhënia e lejes pa garë bie në kundërshtim flagrant me legjislacionin në fuqi dhe me praktikat e mira. Olldashi jo vetëm që nuk ka zhvilluar asnjë garë, por e ka kryer të gjithë procesin pa njoftime apo konsultime paraprake, e thënë ndryshe në fshehtësi të plotë. Leja ekskluzive për ATU shkel të drejtat e sipërmarrësve të tjerë, sepse i përjashton ata nga e drejta e përdorimit të pronës publike, e drejtë që u njihet në bazë të Kodit Civil dhe ligjit “Për Komunikimet elektronike”, që në nenin 93 përcakton se çdo sipërmarrës ka të drejtën e përdorimit të pronës publike për ndërtimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike.

Duke mos pasur të drejtë të shtrojnë rrjet fibrash optike, operatorët e tjerë detyrohen të marrin shërbim ose te Albtelecom ose te ATU, çka përbën një situatë duopoli në treg dhe përkthehet në çmime të larta për publikun. MITIK pretendon se dhënia e lejes ekskluzive nga Olldashi ka mbajtur larg garës për Rrjetin Kombëtar Brezgjerë kompani serioze ndërkombëtare, si CISCO, Alcatel dhe Lucent që kanë shprehur ankesat e tyre për këtë problem. Ndërtimi i rrjeteve kabllore të telekomunikacioneve është ligjërisht i liberalizuar që nga viti 1998 dhe parimi i liberalizimit është i përcaktuar shprehimisht në ligjin e “Për Komunikimet Elektronike”.

Përmes lejes së dhënë kompanisë ATU, Olldashi njëkohësisht ka revokuar të gjitha lejet e mëparshme që ju ishin dhënë shoqërive të tjera për shtrimin e rrjeteve në rrugët kombëtare. Kohëzgjatja prej 40 vjetësh e përcaktuar në lejen e ATU-së, sipas MITIK është përtej të gjitha përcaktimeve ligjore. Në leje kjo është justifikuar me investimin prej rreth 40 milionë eurosh që do të kryejë shoqëria ATU. Por Ministria e Inovacionit dhe Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit ka përmendur shembujt e licencave GSM apo 3G, që janë dhënë për një kohëzgjatje 15 vjeçare, ndërkohë që shuma e investimit ka qënë shumë më e lartë se 40 milionë euro. Një tjetër problem me lejen e dhënë për ATU është se ajo përmban vetëm 6 linja, çka nuk merr parasysh perspektivat e zhvillimit, duke qënë se në të gjithë vendin operojnë rreth 200 operatorë të komunikimeve elektronike.

Për më tepër, MPPT me këtë leje ka shkelur në mënyrë flagrante kompetencat e institucioneve të tjera. Kështu urdhri i Olldashit përcakton se ATU duhet të lërë katër linja të lira për operatorët e tjerë, duke marrë në këtë pikë një atribut që i takon Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP). Në praktikë, ATU jo vetëm që ka një fuqi dominuese, por edhe të drejtën për t’i refuzuar aksesin operatorëve të interesuar, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo duke ofruar tarifa të larta apo duke vendosur barriera të tjera, në formë kushtesh të papranueshme. Dhënia e lejes ekskluzive për ATU është gjithashtu në shkelje të Marrëveshjes së Stabilizim –Asociimit me Bashkimin Europian, që kërkon implementimin e plotë të acquis communautaire në komunikimet elektronike duke filluar që nga Prilli i vitit 2010. Dhënia e të drejtës ekskluzive pa garë, për më tepër me një procedurë jo transparente, shkel njërën prej Direktivave kuadër të komunikimeve elektronike.

Të gjitha institucionet kundër lejes për ATU

Por akuzat ndaj ministrit Olldashi për shkelje flagrante të ligjit nuk vijnë vetëm nga homologu i tij Pollo, por praktikisht nga të gjitha institucionet e lidhura. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare në qëndrimin zyrtar për këtë çështje shprehet se “termat e ekskluzivitetit në lejen e dhënë përbëjnë pengesë për arritjen e objektivave rregullatore lidhur me nxitjen dhe realizimin e një konkurrence të lirë dhe efektive në fushën e komunikimeve elektronike. Autoriteti i Konkurrencës për çështjen në fjalë është shprehur se Ministria e Punëve Publike nuk ka respektuar detyrimin ligjor për të kërkuar mendimin e Autoritetit të Konkurrencës. Ky institucion gjykon se “analiza për kufizimet e konkurrencës nga dhënia e ekskluzivitetit, për rastin në fjalë, mund të lidhet me kufizimin e mundshëm të zhvillimit teknologjik në tregun përkatës si dhe kërkon paraprakisht vlerësimin e autoriteteve të specializuara në fushën e komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë”.

Shumica e shkeljeve të mësipërme konstatohen edhe nga Avokatura e Përgjithshme e Shtetit, që është shprehur se dhënia e të drejtave ekskluzive duhet të rishikohet dhe në çdo rast, leja administrative duhet të jepet në bashkëpunim me MITIK dhe në konsultim me institucionet e tjera të lidhura.

Leja e Olldashit çoi në dështimin e tenderit për REKAB

Leja ekskluzive për ATU u bë edhe shkaku kryesor i dështimit të tenderit për rrjetin kombëtar brezëgjerë (REKAB). Ministri i Teknologjisë së Informacionit shpalli tenderin për rrjetin kombëtar broadband, duke përjashtuar nga e drejta e pjesëmarrjes shoqërinë ATU. Por pronari i ATU e shmangu pengesën duke hyrë në tender me një shoqëri tjetër në pronësi të tij, firmën e ndërtimit “Gener 2”, por për të plotësuar kriteret teknike, pjesëmarrja u bë edhe në bashkëpunim me një kompani tjetër, “ECI Telecom”. Në këto kushte, megjithëse Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk e kishte skualifikuar konsorciumin “Gener 2 & ECI Telecom”, Pollo vendosi ta anullojë tenderin, me argumentin kryesor se përfitimi i tenderit nga shoqëria e Bashkim Ulajt do të krijonte një situatë monopol. Tashmë çështja ka ngelur pezull dhe nuk është e qartë çfarë do të ndodhë me projektin e REKAB.  (LajmeShqip.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lajme Shqip Tuesday, 02 October 2012 13:06

Tiranë  – Pak ditë më parë “Forbes” publikoi listën e personave më të pasur në botë… Kjo na shtyu që edhe ne të publikojmë listën e personave më të pasur, por duke iu referuar bizneseve dhe shumave të përafërta të pasurimeve të tyre.

Në pamundësi për të bërë një përllogaritje të saktë dhe duke mos dashur që të publikojmë shifra të cilat mund të mos jenë edhe shumë të afërta kemi zgjedhur që të bëjmë një listë duke u bazuar në bizneset të cilat menaxhojnë, të cilat mund të shikohen lehtësisht nga kushdo në QKR dhe në të dhëna të tjera konfidenciale që kemi mësuar.

Këtë listë e kryeson Zamir Mane, një prej biznesmenëve më të suksesshëm në Shqipëri, me një numër të shumtë biznesesh në administrim ai udhëheq pa asnjë dyshim listën e biznesmenëve më të pasur në Shqipëri. Më poshtë paraqitet lista me 10 emra dhe përkrah emri është një sqarim i vogël në lidhje me aktivitetin që ushtron individi, njofton ALPE NEWS.

1. Zamir Mane (QTU, TEG, NEPTUN, telefoni celulare PLUS, ndërtime etj.)

2. Bashkim Ulaj (Pronari i 22-katshit tek TVSH-ja, firma ndërtimi, fibra optike etj.)

3. Ramë Geci (Pronari i 15-katësisht, firma ndërtimi Geci, etj.)

4. Artan Dulaku (Qendra Tregtare Kristal, ETC, ndërtime, koncesionari Ford, Ranger Rover, rrjeti supermarkatës Conad, Tring Digital, Vizion + etj.)

5. Vasil Naçi (Pepsi, Birra Amstel, distrubiocion pije, detergjent, cigare etj.)

6. Vllezërit Armando dhe Arben Duka (Vezë, kantinë vere dhe vreshta, elektroshtëpiake, telefoni celulare “Plus” etj.)

7. Edmond Leka (Western Union, Union Bank etj.)

8. Vjollca Hoxha (Top Channel, Lori Cafe, Digitalb etj.)

9. Vilma Nushi (Ekskluziviteti i Marlboros dhe cigare të tjera, si edhe Pronter & Gamble)

10. Muhamed Muça (Shkollat Kristal, nga kopshtet tek universitetet etj.)(LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Thursday, 17 November 2011 09:07

Ministria e Inovacionit dhe Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, MITIK, ka zhvilluar tenderin për ndërtimin e Rrjetit Kombëtar me Brez të Gjerë.

Afati i dorëzimit të ofertave ishte data e pardjeshme, kur, sipas Ministrisë, është paraqitur një ofertë e vetme, nga një konsorcium shqiptaro-izraelit. Nëpërmjet një prononcimi të shkurtër zyrtar, pa dhënë hollësi të mëtejshme, Ministria shprehet se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave do të ndjekë proçedurat ligjore të vlerësimit në vijim.

Që vitin e kaluar, Ministri i Punëve Publike i dha të drejtën një kompanie private për të hapur rrugët dhe për të shtrirë rrjetin e fibrave optike në të gjithë territorin e vendit. Ky veprim u denoncua si i kundraligjshëm nga disa media dhe megjithë shkeljet për të cilat u akuzua, ministri nuk u tërhoq nga vendimi i tij.

Ende nuk është plotësisht e qartë ku dallon e drejta e dhënë nga z.Olldashi me atë që po tenderon z.Pollo, duke qenë se në thelb bëhet fjalë për të njëjtin shërbim: ngritjen e të gjithë infrastrukturës, përfshi rrjetin e fibrës optike, për të ofruar transmetim të dhënash me brez të gjerë.

Vetë kompania ATU është partneri shqiptar në konsorciumin që paraqiti pardje ofertë në tenderin e MITIK. ATU kishte hedhur më parë në gjyq MITIK, sepse në rregulloren e tenderit ishin përjashtuar kompanitë vendase dhe fituesi duhet të ishte një investitor i huaj strategjik. Kjo është arsyeja që ATU-ja ka krijuar konsorciumin me një partner izraelit, prania e të cilit duket të jetë fiktive, vetëm për të shmangur pengesat teknike.

Një veprim i ngjashëm u bë nga grupi i investitorëve shqiptarë që përfituan licencën e katërt celulare në vitin 2008, kur si investitor strategjik u përdor Post-Telekomunikacioni i Kosovës. Përtej konfuzionit dhe debateve, nëse Pollo e shpall të rregullt tenderin dhe pranon ofertën e paraqitur, i gjithë rrjeti kombëtar broadband do të jetë në duart e kompanisë ATU.

 
Lajme Shqip Thursday, 20 October 2011 16:22

Tiranё – Maxhoranca dhe opozita bashkuan votat në Kuvend gjatë miratimit të dy marrëveshjeve, ajo e kredisë ndërmjet qeverisë shqiptare dhe Unicredit Bank Austria për financimin e projektit ‘Furnizimi me ujë i Bilishtit’, si dhe të marrëveshjes me Qeverinë e Kosovës për transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve dhe mallrave.

Kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli, ftoi sërish gjatë punimeve të seancës opozitën të miratonte projektligjin “Për gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative dhe Organizimin e Drejtësisë Administrative”, i cili kërkon 84 vota, por duke qënë se opozita nuk dha konsensusin e saj, ky proces u shty.

Njëherësh deputetët u njoftuan për depozitimin e draftit ligjor të grupit parlamentar socialist për “ndryshimin e tatimit mbi vlerën e shtuar”. Dhe projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, u shty për në seancën e ardhshme.

Seanca vijoi me interpelancën e ministrit të Inovacionit dhe Teknologjisë së Informacionit, Genc Pollo, kërkuar nga deputeti Taulant Balla. Deputeti Balla, pas interpelancës në Kuvend të ministrit të Informacionit, Genc Pollo, akuzoi këtë të fundit për shkelje të ligjit në dhënien e lejeve për fibrat optike, duke njoftuar se do e çojë dosjen në prokurori.

Pollo i cilësoi shpifje akuzat në adresë te tij, duke deklaruar se ka zbatuar vetëm ligjin. Kryeparlametarja Topalli njoftoi për paditë e ngritura për shpifje në sallën e Kuvendit ndaj deputetëve të PS, Balla dhe Tahiri.

Në diskutimet për çështjet jashtë rendit të ditës u trajtuan tema si incidenti teknik i dy ditëve më parë në minierën e Bulqizës, ku humbi jetën një minator, Progres -raporti i KE për 2011, projektligji për Gjykatën Administrative, siguria dhe rendi publik, shërbimi shëndetësor, realitete të ndryshme të jetës sociale etj.

 
Lajme Shqip Wednesday, 20 July 2011 18:19

Prishtinë (PLOTËSUAR në 19:32) – Në orët e mbrëmjes ka reaguar menjëherë Posta dhe Telekomi i Kosovës, duke e demantuar kumtesën shpërndarë mediave në emër të Drejtorit të Përgjithshëm të PTK-së, Shyqeri Haxha.

Kumtesa e shpërndarë përmes e-mailit është quajtur e paautorizuar dhe e pavërtetë nga Zyra e informacionit e PTK-së.

“Kjo komunikatë e pa autorizuar, e cila është dërguar në emër të Shyqyri Haxhës, dhe përbën vepër kriminale, si e tillë është e shpifur, e sajuar, dhe e lansuar nga një adresë elektronike e imagjinuar në emër të Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së”, thuhet në kumtesën e PTK-së

“Dërgimin e kësaj komunikate dhe plasimin e informatave të pavërteta e të shpifura e kanë bërë persona të papërgjegjshëm, të cilët kanë për synim prishjen e imazhit të PTK-së si dhe njollosjen, fyerjen dhe dëmtimin e imazhit tim personal si kryeshef ekzekutiv i PTK-së”, ka deklaruar Haxha, duke shtuar se qëllim i kësaj është ulja e vlerës së PTK-së në procesin e privatizimit.
PTK menjëherë pas publikimit të lajmit përmes Departamentit të Hetimeve, i ka dërguar kërkesë zyrtare Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, që të fillojë menjëherë hetimet zyrtare me qëllim të zbulimit të këtyre shantazhuesve. (LajmeShqip.com)

*************************************************************

Prishtinë – Portali LajmeShqip.com publikon kopjen e marrëveshjes, njoftimin për shkëputje të kontratës dhe ofertën e PTK-së adresuar IPKO-s për shfrytëzim të infrastrukturës së fijeve optike, e dërguar sot bashkë me kumtesën për media, në të cilën Drejtori i Përgjithshëm i PTK-së, Shyqyri Haxha, ka deklaruar publikisht se e ka nënshkruar nën trysni kontratën më të dëmshme në dhjetë vitet e fundit për PTK-në.

E nënshkruar më 17 qershor të vitit 2009 midis Shyqyri Haxhës, përfaqësues i PTK-së dhe Akan Ismailit, përfaqësues i IPKO-s, kontrata PTK-IPKO për marrjen me qira të kabllove optike nga kjo e fundit, është dashur të shkëputet më 17 korrik të këtij viti, sipas një njoftimi që Haxha i ka adresuar drejtorit të tanishëm të IPKO-s, më 19 prill 2011.

Përkundër këtij paralajmërimi, IPKO vazhdon të funksionojë pa pengesa, derisa kjo duket ta ketë çuar Shyqyri Haxhën në reagim publik.

Ndërkohë, duket se këto zhvillime kanë nisur ta lëkundin edhe vetë Slloveninë.

Këto zhvillime, skandale e shkelje të tjera, të cilat i ka publikur Portali LajmeShqip.com, hetimet nga EULEX etj., duket se kanë bërë që të fillojë rënia e kështjellës së korrupsionit në Kosovë, e ngritur për më shumë se dhjetë vjet në kompaninë publike kosovare PTK.

Por, dridhjet e saj e kanë lëkundur drejtpërdrejt kompaninë tjetër publike, Telekomin e Sllovenisë, i cili ka vendosur për shitjen e njësive të veta në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

Telekom Sllovenije mund t’i shesë njësitë në Maqedoni dhe në Kosovë, kanë transmetuar mediat në Lubjanë.

Telekom Slovenije d.d. mund t’i shesë njësitë e veta në Kosovë dhe në Republikën e Maqedonisë për “një çmim të mirë”, citon gazeta “Finance” të ketë thënë Drejtori Ekzekutiv, Ivica Kranjçeviç.

Kompania sllovene në pronësi të shtetit, në Shqipëri, gjithashtu mund të jetë në shitje, derisa ajo në Bosnjë e Hercegovinë ka “operacione shumë të mira” dhe shitja do të ishte e pakëndshme, ka thënë Kranjçeviç.

Nga këto shitje Telekom Sllovenije synon të hyra totale neto në 28 milionë euro në vit, ka saktësuar Drejtori Ekzekutiv, Kranjçeviç, në gazetën sllovene.

Ndërkohë, Telekom Sllovenije është pronar i Kompanisë IPKO në Kosovë dhe i atyre ONE dhe PRIMO në Shqipëri.

Deklarata e drejtorit Kranjçeviç koincidon me deklaratën e sotme, në të cilën Drejtori i Përgjithshëm i PTK-së, Shyqeri Haxha, e ka pranuar publikisht dhe për herë të parë se, përveç kontratës me Dardafone, e ka nënshkruar edhe një kontratë tjetër, siç ka thënë ai, më të dëmshmen në historinë e PTK-së, me Kompaninë IPKO, “kontratën me numër protokolli 013233/09, në mes të PTK- së dhe IPKO -s për dhënien e fijeve optike kompanisë IPKO”.

Drejtori Haxha ka thënë se për këto kontrata ka qenë i detyruar të nëshkruajë, i vetëdijshëm se janë në dëm historik të PTK-së dhe të cilat, ka thënë ai, “i shkaktojnë kompanisë më profitabile publike në Kosovë humbje prej 11 milionë eurosh në vit”.

Ndërkohë, Haxha nuk ka deklaruar se nën trysninë e kujt i ka nënshkruar kontratat në dëm të PTK-së dhe, gjithashtu, ka kërkuar që të respektohet vendimi i tij për të mos deklaruar asgjë më shumë rreth kësaj çështjeje. (LajmeShqip.com)

Marrëveshja në fjalë:

 

Oferta e bërë nga PTK për IPKO: