Lajme Shqip Tuesday, 14 May 2013 14:24

Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se Qeveria që ai drejton është e përkushtuar të zhvillojë edhe burime të ripërtëritshme të energjisë përveq ndërtimit të kapaciteteve energjetike nga linjiti. 
“Kjo politikë do të ndikojë në rritjen e zhvillimit ekonomik, kursimin e energjisë, rritjen e sigurisë së furnizimit me energji dhe në mbrojtjen e mjedisit”, deklaroi Thaçi në hapjën e punimeve të “Konferencës së Donatorëve për Energji të Qëndrueshme në Kosovë”. 
Qeveria e Kosovës synon që nëpërmjet kësaj konference të sigurojë mbështetjen për projektet në fushën e energjisë me fokus burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe efiçiencën e energjisë.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj deklaroi se Kosova do ti kalojë normat e kërkuara prej 20% të energjisë së ripërtëritshme.
“Kosova do ti plotësojë 25 % të nevojave me energji efiçiente”, tha ministri, duke shtuar se kjo do të arrihet përmes bimoasës, energjisë solare përkatësisht diellore dhe të erës”, deklaroi Beqaj.