Lajme Shqip Wednesday, 19 September 2012 17:35

Prishtinë – Gjendja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Kosovë lë shumë për të dëshiruar. Në një tryezë të cilën e organizoi Institucioni i Avokatit të popullit u vlerësua se në Kosovë ka shkelje të madhe të të drejtave të njeriut, sidomos nga ana e institucioneve tw vendit.

Në këtë kuadër, Sami Kurteshi avokat i popullit tha se ka forcim të pozitave të shkelësve të të drejtave të njeriut: Humbja e besimit në shtetin ligjor dhe mungesa e angazhimit të mekanizmave shtetërorë për përmirësimin e kësaj gjendjeje, dëshmon mungesën e një ndërgjegjësimi për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kjo gjendje forcon pozitat e kastës shkelëse të të drejtave dhe lirive të njeriut, përballë qytetarit gjithnjë e më të pafuqishëm.

220 raste të ankesave, janë më shumë se sa në vitin 2010, që do të thotë se numri i përgjithshëm është 1 mijë e 453, apostrofoi Kurteshi. Ankesat më të mëdha, sipas tij, kanë të bëjnë me procese gjyqësore.

Kryetari i Gjykatws Supreme, Fejzullah Hasani tha se nw sferën e gjyqësorit, shkeljet identifikohen me vonesen e procedimit të lëndëve.

Thirrje për zbatim të rekomandimeve të dala nga ky raport u bë edhe nga Jared Hays drejtor i departamentit të demokratizimit të OSBE-së:

Avokati i popullit ka arritur qe të konstatoj se te drejtat e njeriut shkelen nga institucionet publike, në këtë drejtim ne shpresojmë në zgjidhjen e shume rasteve nga ky institucion. Ky është rast i mirë që të bëjmë thirrje për zbatim të rekomandimeve që kanë nxjerr Avokati i popullit.

Sfidat kryesore me tw cilat po përballet Kosova, sipas Avokatit tw Popullit,  edhe me tej mbeten moszbatimi efektiv i standardeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ligjeve në fuqi, konsolidimi i sistemit të gjyqësorit dhe prokurorisë, si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit.(LajmeShqip.com)

 
Lajme Shqip Tuesday, 05 June 2012 17:10

Prishtinë – Banka Botërore parashikon ngadalësim të rritjes për ekonomitë e Evropës Juglindore për vitin 2012.

Raporti ekonomik rajonal i Evropës juglindore sheh një ngadalësim të zhvillimit ekonomik për këto vende. Kosova prin me numrin e lartë të papunësisë dhe varfërisë. Borko Hangjiski economist për Kosovën në Bankën Botërore e vlerëson si sfidë kryesore për Kosovën papunësinë dhe varfërinë: “Sfida kryesore sociale është papunësia e lartë dhe varfëria, kjo vlen edhe për shtete e tjera por shifrat e Kosovës janë më të këqijat dhe sfida kryesore për qeverinë ëshët të krijojë rritje që do të përkthehej në reduktim të papunësisë dhe varfërisë”.

Problem tjetër në Kosovë mbetet baza e ulët e prodhimit vendor dhe eksporti i lartë, si dhe mjedisi i dobët biznesor në krahasim me shtetet e tjera. Agim Demukaj economist në bankën botërore në Prishtinë, vlerësoi se kjo rritje ekonomike solide është e pamjaftueshme.

Raporti i publikur sot vlerëson se pas një rritjeje prej 2.2 përqind në vitin 2011, shenjat e para tregojnë se gjashtë vendet e Evropës Juglindore, si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, po përjetojnë një ngadalësim të konsiderueshëm në 1.1 përqind rritje për 2012. (LajmeShqip.com)