Lajme Shqip Sunday, 10 July 2011 18:07

Londër – Gjenerata të tëra të femrave rriten duke lexuar romane romantike, duke mos qenë të vetëdijshme se ato ndikojnë negativisht në lidhjet dhe psikën e tyre.

Një zhanër i tillë i librave e idealizon dashurinë dhe seksin, ndërsa lexuesve u ofron pritje të rrejshme. Për këtë arsye, edhe pse romanet e dashurisë mund të jenë interesante dhe të këndshme për lexim, ato i inkurajojnë femrat që t’i jepen seksit të pasigurt dhe shtojnë rrezikun për shtatzëni të padëshiruara.

Një grup psikologësh britanikë janë kundër romaneve që propagandojnë tematikë të tillë, në veçanti ato që flasin për femra të cilat nxisin pasionin mashkullor, ndërsa nga ana tjetër, nuk janë në gjendje ta kontrollojnë pasionin e tyre. Sipas ekspertëve, romanet duhet të flasin për mënyrën reale të kuptimit të botës, ndërsa romanca si referencë interesante për këto romane, duhet të shpjegohet në mënyrë të drejtë.

Një tjetër element për t’u përmendur është edhe pasiguria shëndetësore që ofrojnë romanet e tilla, kur është fjalë për marrëdhëniet seksuale. Pasi që, në kundërshtim me punëtorët shëndetësore që rekomandojnë përdorimin e prezervativit, shkrimtarët e romaneve romantike janë kundër seksit të sigurt.