Lajme Shqip Monday, 07 November 2011 14:46

Prishtinë  –  “Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit” është tema e konferencës shkencore, e cila do të mbledhë bashkë studiues të gjuhës shqipe dhe gjuhëve tjera të Ballkanit. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë janë organizatore të konferencës dyditore, e cila hapet më 10 të këtij muaji. Në këtë konferencë shkencore do të marrin pjesë 45 gjuhëtarë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Italia, Austria, Greqia, Rusia, Gjermania, Polonia, Çekia, Moldavia, Mali i Zi etj.

Sipas një komunikate për media të lëshuar nga ASHAK-u, studiuesit e huaj do t’u bashkohen studiuesve shqiptarë, me qëllim që të trajtohen tema të rëndësishme që hedhin dritë mbi marrëdhëniet e shqipes me gjuhët e fqinjëve.

“Raportet e shqipes me gjuhët e Ballkanit kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë objekt i studimeve të albanologëve dhe studiuesve të tjerë në hapësirën ballkanike dhe më gjerë. Rëndësia e shqipes për studimet ballkanistike është e dorës së parë dhe e pakapërcyeshme në studimin e afërsive midis gjuhëve që janë folur e fliten sot në Ballkan. Shkalla e studimeve tona në këtë fushë krijon hapësirë të mjaftueshme për një shqyrtim të përmbledhur të rezultateve të arritura, duke synuar njëkohësisht perspektiva të hulumtimeve, qoftë të aktualitetit gjuhësor ballkanik, qoftë të diakronisë”, thuhet në komunikatën e ASHAK-ut.

Konferenca shkencore “Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit” do të mbahet në sallën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe do të zhvillohet në katër seanca brenda dy ditëve. Materialet e saj do të botohen në një vëllim të veçantë nga Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.