Lajme Shqip Friday, 08 April 2011 14:14

Tiranë – Fushata elektorale për zgjedhjet vendore të 8 majit ka nisur zyrtarisht nga dita e sotme, sipas rregullave të përcaktuar në kodin zgjedhor.

Ndonëse prej gati dy muajsh partitë politike i kanë paraprirë asaj me aktivitete elektorale, neni 77, pika 1 e ligjit zgjedhor përcakton se “fushata fillon 30 ditë para datës së zgjedhjeve dhe përfundon 24 orë para kësaj date”.

Duke iu referuar kësaj pike, më 7 maj dhe gjatë gjithë ditës së dielë më 8 maj, partitë dhe mediat duhet të respektojne atë që në ligj përcaktohet si “heshtje zgjedhore”.

Kodi elektoral i njeh të drejtën çdo subjekti zgjedhor që të bëjë propagandë zgjedhore në mënyrë të ligjshme, si takime, tubime, postera publikë, ndërkohë që ajo është e ndaluar të zhvillohet në institucione publike.

“Çdo afishim i materialeve propagandistike jashtë vendeve publike të autorizuara sjell heqjen e tyre nga organet e zbatimit të ligjit, në varësi të njësisë qeverisjes vendore”, thuhet në nenin 79, pika 3, e kodit.

Gjatë fushatës zgjedhore, radiotelevizioni publik vë minutazh falas në dispozicion të partive politike të regjistruara në KQZ.

Respektimi i kohës televizive të fushatës së subjekteve zgjedhore në media do të monitorohet nga një bord i posaçëm i ngritur pranë KQZ-së, i cili në rast shkelje të minutazhit të parashikuar në ligj nga ana e operatorëve radiotelevizivë do të aplikojë masa ndëshkuese me gjobë, deri në bllokim të operatorit.

Në zgjedhjet për pushtetin lokal janë regjistruar zyrtarisht në KQZ 56 subjekte zgjedhorë, 45 prej të cilave janë grupuar në dy koalicione, një i spektrit të djathtë, “Aleanca për Qytetarin”, i cili përfshin 22 parti dhe një koalicion i spektrit të majtë “Aleanca për të Ardhmen”, që grupon 23 parti.