Lajme Shqip Wednesday, 17 July 2013 16:35

Prishtinë – Qeveria merr vendim për shpronësimin e pronave të paluajtshme që ndodhen në zonat kadastrale të komunës së Prishtinës dhe asaj të Obiliqit, që do të preken nga ndërtimi i trasesë për vendosjen e tubacioneve të ngrohjes nga ndërmarrja publike “Termokos” deri tek Termo-Centrali Kosova B.

Sipas një njoftimi të qeverisë, projekti i kogjenerimit të Termokosit do t’iu mundësojë banorëve të kryeqytetit ngrohje qendrore duke bërë nxjerrjen e ngrohjes përmes avullit dhe ujit të ngrohtë nga termocentralet Kosova B dhe kyqjen e tyre në sistemin e ngrohjes qëndrore.

Pas përfundimit të projektit, “Termokosi” do të heqë dorë nga përdorimi i mazutit për ngrohtoret, që do të rezultojë në një qasje më të mirë ndaj mjedisit, thotë ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor.

Projekti pritet të përfundojë gjatë vitit 2014.