Lajme Shqip Friday, 01 July 2011 17:02

Shkup – Në Burgun e “Idrizovës”, janë zhvilluar reforma sipas standardeve që janë parapar në bazë të Konventave ndërkombëtare. Si reformë e re në organizimin e brendshëm administrativë është edhe ndryshimi i statusit i të punësuarve, ku ata kanë kaluar nga referentw në administratorë shtetëror. Në këtë sistemim të brendshëm është respektuar edhe Marrëveshja e Ohrit, ku janë sistemuar edhe të punësuarit shqiptarë. Zëvendësdrejtori i burgut të Idrizovës Bekim Rexhepi thotë se një pjesë e reformave janë duke u bërë në pajtueshmëri me standardet, të cilat i kërkon Bashkimi Evropian (BE), si kusht për anëtarësim në BE. Ai thotë se këtë institucion shtetëror e ka trashëguar me një përfaqësim simbolik të shqiptarëve, ndërsa në udhëheqje nuk ka pasur asnjë shqiptarë.

“Në burgun e ‘Idrizovës’ është bërë një reformë esenciale në sistemim, ku tani më të punësuarit në burg do tw kenë statusin e nëpunësit shtetëror. Me këtë sistemim është pasur kujdes edhe balancë etnik, ku vetëm nga 4 sektorët udhëheqës, njëri është udhëheqës shqiptar edhe atë nw sektorin më të rëndësishëm të burgut, atë për risocializim dhe një zëvendës sektori për siguri”, ka thënë Bekim Rexhepi.