Shkodër, Mitropoliti Radovicka: Ushtarët serb kanë rënë për çlirimin e Shqipërisë » mitrpolit


Comments are closed.