Lajme Shqip Friday, 28 September 2012 15:55

Prishtinë – Në vendinë tonë po shënohet dita Ndërkombëtare të së drejtës për të ditur apo qasjes në informacion zyrtar.

Mexhide Demolli- Nimani, tha se Lëvizja FOL tradicionalisht e ka shënuar këtë datë në forma të ndryshme. Ndërkaq këtë vit FOL për të analizuar nivelin e zbatimit të ligjit për qasje në dokumente publike, gjatë muajit shtator ka filluar fushatën “Testi i Përgjegjshmërisë, tha Mexhide Demolli-Nimani.

Pjesë e kësaj fushate ka qenë edhe një anketë e pa-standardizuar, qëllimi i të cilës ka qenë mbledhja e informacioneve mbi përvojën e qytetarëve në lidhje me shfrytëzimin e shërbimeve publike, përkatësisht qasjen në dokumente publike në institucionet e nivelit qendror dhe lokal.

Jetmira Bajrami koordinatore në Lëvizjen FOL tha se anketa e pa-standardizuar, ka përfshirë 274 qytetarë. “Edhe pse shumica e të anketuarve janë përgjigjur se dinë për ekzistimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, niveli i njohurisë për përmbajtjen e ligjit është jashtëzakonisht i mangët”, tha Bajrami.

Përveç realizimit të anketës,  gjatë kësaj fushatë janë bërë gjithsej 123 kërkesa për qasje në informacion publik në përputhje me Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.(LajmeShqip.com)