Lajme Shqip Wednesday, 15 June 2011 09:41

Shkup – Komunat Çair, Dibër, Gostivar dhe Tetovë së bashku me fondacionin “Metamorfozis” dhe shoqatën e qytetarëve “Vlera të përbashkëta” organizojnë ditë të hapura dedikuar për takime të anëtarëve të Komisioneve për Marrëdhënie mes Bashkësive (KMB) me qytetarët dhe mediat.

Ditët e hapura fillojnë sot në Çair, vazhdojnë nesër në Dibër, ndërsa përfundojnë pasnesër në Gostivar dhe në Tetovë.

Në suaza të ditëve të hapura do të promovohen edhe dy botime të realizuara  me mbështetje të Bashkimit Evropian si pjesë e projektit MKE – Model për komunikim efikas mes komisioneve për marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe qytetarëve. Botimet të cilat japin orientime për punë të mëtejshme të KMB-së dhe institucioneve të sistemit, janë në shtatë gjuhët që fliten në Maqedoni, si dhe në gjuhën angleze.

Komisionet për marrëdhënie mes bashkësive (KMB) janë trupa të formuar nga përfaqësues të të gjitha bashkësive etnike në komunat multietnike që këshillat komunale janë të detyruar që t’i konsultojnë gjatë zgjidhjes së çështjeve që kanë të bëjnë me identitetin etnik.