Lajme Shqip Wednesday, 19 December 2012 19:32

Tirane – Këshilli i Ministrave ka vendosur sot miratimin marrëveshjes së licencës për Lotarinë Kombëtare, ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet i autorizuar, dhe shoqërisë “Oesterreichische Lotterien”, GmbH.

Me propozim të ministrit të Financave Këshilli i Ministrave ka vendosur; “Propozimin e projektligjit “Për miratimin e marrëveshjes së licencës për lotarinë kombëtare, ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet i autorizuar, dhe shoqërisë “Oesterreichische Lotterien”, GmbH, nëpërmjet shoqërisë  “OLG project”, sh.p.k.”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Në njoftimin e vendimeve të marra nga mbledhja e Këshillit të Ministrave ditën e sotme thuhet se ky vendim hy në fuqi menjëherë.  Austrian Lotteries është shpallur fituese e liçencës për organizimin e Lotarisë Kombëtare në shtator të këtij viti. Ndërkaq, opozita ka paralajmëruar se në rast të ardhjes së saj në pushtet pas zgjedhjeve të vitit 2013, do ta anullojë licencën e LotarisË Kombëtare. (LajmeShqip.com)