Lajme Shqip Monday, 13 May 2013 14:53

Radio Evropa e Lire raporton se përfaqësuese të grave dhe Institucioni i Avokatit të Popullit, shprehin shqetësimin se diskriminimi i gruas në këtë sektor fillon që me shpalljen e konkursit. Sipas ketyre mekanizmave diskriminimi nis kur punedhenesit kerkojne një moshë të caktuar për kandidatet potencialë, e deri te paga që marrin ndryshe nga kolegët e tyre meshkuj.
“Supozoj për shkak të frikës së mundësisë së shkuarjes në pushim të lehonisë, ndikon edhe mospunësimi i tyre. Ne jemi të gjithë dëshmitarë të asaj se brenda një viti sa të diplomuara ka në universitetin publik dhe atë privat, kjo është brengosëse”, shprehet Shukrije Rexhepi nga Rrjeti i Gruas Sindikaliste te Kosoves.