Lajme Shqip Thursday, 06 October 2011 16:42

Prishtinë – Ministri i Punëve të Brendshme, Bajram Rexhepi, ka marrë vendim për përcaktimin e tarifave të çmimeve për pasaportë biometrike të Republikës së Kosovës.

Për marrjen e Pasaportës biometrike të Republikës së Kosovës, qytetari duhet të paguajë, shumën si në vijim:

Çmimi i pasaportës biometrike për pensionistët është 20 euro.

Ky vendim është marrë duke u mbështetur në nenin 145 (pika 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 4, 21, 22 të Ligjit për Administratën Shtetërore të Republikës së Kosovës, si dhe duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) dhe Shtojcën 3 të Rregullores për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive, si dhe në Ligjin për dokumente të udhëtimit.

Për zbatimin e këtij vendimi obligohet Agjencia e Regjistrimit Civil. (LajmeShqip.com)