Lajme Shqip Thursday, 24 November 2011 10:01

Has – Rritja e kërkesës  për dru zjarri  ka bërë që të shtohet ndjeshëm  prerja e  lëndës drusore  nga persona që nuk janë të liçensuar nëe rrethin e Hasit. Prerja e druve të zjarrit pa asnjë lloj kriteri, veç atij të përfitimit të menjëhershëm të tregtarëve, ka shkaktuar rritjen e dëmtimeve të masivëve pyjorë, veçanërisht atyre pranë rrugëve automobilistike.

Gjithsesi, kalimi i 90 përqind të pasurisë pyjore  në përdorim të  komunave, ka ulur ndjeshëm  dëmtimin e masivëve pyjorë  që realizohej në këtë periudhë në vitet e mëparshme. “Në këtë periudhë është rritur  dëmtimi i  pasurisë pyjore, por  jo në ato nivele që ishte ky tregues  në vitet e tjera”, thotë  drejtori i ndërmarrjes së shfrytëzimit  pyjor të rrethit, Kadri Ahmati.  Sipas tij, në këtë rreth nuk operon asnjë firmë  e liçensuar, ndërsa nga komunat  nuk është  organizuar asnjë  tender për tregtinë e druve të zjarrit. Kjo ka sjellë që tregtimi i druve të zjarrit të kryhet  nga persona të paliçensuar, ndaj të cilëve nuk ushtrohet asnjë lloj kontrolli.

Për minimizimin e pasojave negative të këtij fenomeni  nga policia pyjore po ushtrohet kontroll i vazhdueshëm  në të tre sektorët  pyjorë  të rrethit.  Shqetësim  mbetet  fakti se gjobat e vëna  vilen me vështirësi, pasi një gjë të tillë duhet ta kryejë pushteti vendor, që përgjithësisht neglizhohet. Kjo ka bërë që  tregtarët e paliçensuar të vazhdojnë tregtinë të pashqetësuar. Një fenomen i tillë vërehet në fshatrat e rrethit të Hasit që janë pranë qytetit të Kukësit si, Myc Has, Gjinaj etj.

Rrethi i Hasit përfshin një sipërfaqe pyjore prej 22 mijë ha dhe 3000 ha kullota.