Lajme Shqip Friday, 25 September 2015 08:03

Operatorët që do të jenë të tretët e tutje për nga çmimi apo pikët nëpër tenderët publik nuk do të kenë më mundësi që të kërkojnë të drejtën e tyre përmes ankesës në Organin Shqyrtues të Prokurimit, shkruan sot Koha Ditore.

Edhe pse zyrtarisht ata mund të ankohen, por renditja si i treti e më lart për nga çmimi me automatizëm nënkupton se OSHP-ja do të hedhë poshtë ankesën e tyre.

Për pasojë atyre do t’u shkojnë huq 500 euro, aq sa është vlera që duhet paguar për të dorëzuar një ankesë në OSHP.

Eksperti Shqyrtues nuk do ta ekzaminojë ofertën e operatorëve që nuk renditen të dytët për nga çmimi apo oferta. U është lënë kompetenca ekspertëve shqyrtues të vlerësojnë nëse një operator ekonomik do të shpallet apo jo fitues, nëse një tender kthehet në rivlerësim.

Anulimi i ankesës si të pabazuar për një operator ekonomik që nuk është renditur të paktën i dyti për nga çmimi (apo pikët) më i lirë nuk është në asnjë nen të Ligjit të Prokurimit Publik, përcjell koha.net. Kësisoj për çdo tender, autoritetet kontraktuese ashtu si dhe operatorët që do të rekomandohen për kontratë do ta dinë më kohë se cila kompani mund të ankohen në një procedurë të prokurimit.