Lajme Shqip Thursday, 22 September 2011 16:34

Prishtinë – Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, Piter Faith ka kërkuar nga institucionet dhe qytetarët e Kosovës që të respektojnë vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me imunitetin e deputetëve.

Piter Faith i ka dhënë përkrahje vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka qartësuar se deputet  e Kuvendit, anëtarët e ekzekutivit dhe Presidenti nuk kanë imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre.

Njeriu që udhëheq zyrën e cila mbikëqyr pavarësinë e Kosovës ka thënë se vendimet e Gjykatës Kushtetuese, përfshi edhe këtë të fundit kanë qenë  hapa tejet pozitiv në forcimin e Kosovës si shtet.

“Nuk mendoj se duhet se kjo duhet të jetë për t’u shqetësuar ndopak. Mendoj të kundërtën. Mendoj se qytetarët e Kosovës së pari duhet të mirëpresin vendimin në kohë dhe të qartë të Gjykatës Kushtetuese. Unë e përgëzoj Gjykatën Kushtetuese për punën që ka bërë . Mendoj që Gjykata ka dal me një numër vendimesh të rëndësishme që kanë shërbyer për forcimin e shtetit. Edhe ky hap i  vendim i fundit është një  hap tjetër i një zhvillimi pozitiv”, ka thënë ai.

Kohë më parë Gjykata Kushtetuese ka publikuar vendimin e saj sipas kërkesës së Qeverisë mbi sqarimin e imunitetit të deputetëve, anëtarëve të ekzekutivit dhe Presidentit të vendit. Vendimi  i Gjykatës sqaron se askush nga tri nivelet e pushtetit nuk gëzon imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. (LajmeShqip.com)