Lajme Shqip Thursday, 02 February 2012 21:51

Prishtinë – Misioni EULEX nuk ia ka hequr imunitetin prokurorit Maorizio Salustro për të dëshmuar se si e kishte trajtuar dëshmitarin X.

EULEX-i ka thënë se personeli ndërkombëtar i EULEX-it ka imunitet ndaj proceseve gjyqësore të vendit, dhe ky imunitet diplomatik është dhënë nga autoritetet e Kosovës. Kjo është standarde për misionet e këtij lloji. Nëse autoritetet vendore dëshirojnë të ndjekin penalisht ndonjë anëtarë të personelit për shkak të shkeljes së ligjit, mund të bëhet kërkesë për heqje të imunitetit dhe për këtë vendosin autoritetet ndërkombëtare.

Imuniteti i misionit dhe personelit është i rregulluar me ligjin vendor për imunitetin e misioneve diplomatike, ndërsa imuniteti i prokurorëve është i rregulluar me ligjin vendor për prokurorin e shtetit, neni 23 për imunitet ku thuhet se “Prokurorët gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi nga funksioni për veprimet e ndërmarra, vendimet e marra, apo mendimet e shprehura që janë brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre”. (LajmeShqip.com)