Lajme Shqip Wednesday, 02 November 2011 11:25

Damian Gjiknuri: Lidhur me koncesionet në program mendoj se duhet të përgatitet një qasje jo kaq ekstreme dhe të mos dilet me masa të tilla anulimi apo zerimi të koncesioneve, por pas një studimi të kemi një ide më të qartë se çfarë duhet rrëzuar, çfarë duhet përmirësuar apo riparë dhe të mos jemi ekstremistë në çfarë është bërë deri tani. Do të ishte më mirë që ne në program të shprehnim se cila është alternativa jonë për koncesionet, çfarë men- dojmë ne të bëjmë ndryshe nga qeveria aktuale.

Arta Dade: Kam një vërejtje për programin. Duhet të përfshihen në program marrëdhëniet e PS me partitë socialdemokrate në kuadrin rajonal, me Internacionalen Socialiste dhe Partitë Socialiste Europiane. Këtu thuhet rreth vlerave të socialdemokracisë, por ne duhet ta përmen- dim në këtë program. Një gjë e tillë është përcaktuar dhe në draftin e përgatitur nga grupet e punës.

Servet Pëllumbi: Lidhur me statutin, do të kërkoja më shumë kujdes dhe vëmendje organizatës bazë të partisë. Kjo është një nga hallkat më të rëndësishme të punës së një partie. Mund të konsiderohem si nostalgjik i struk- turave tradicionale partiake, por në momentin aktual siç funksionon partia, me organizata bazë që s’kanë asnjë peshë dhe rol, kur anëtarësimi në PS është on line dhe nuk dihet se ku militon anëtari i partisë dhe se ku duhet të japë kontribut, me asamble dhe kryesi që nuk funksionojnë, duket si një OJF dhe nuk i ngjan një partie me struktura. Organizatat janë fiktive dhe nuk funksionojnë. Zgjedhjet e fundit e kanë evidentuar qartë këtë plagë të rëndë në jetën e partisë.

Erjon Braçe: Lidhur me statutin, mendoj se duhet vendosur Kryesia e PS së rrethit, pasi ajo do të marrë ven- dime dhe do të koordinojë punën e partisë në rreth me asambletë e rrethit. Është e rëndësishme të kthehet Krye- sia edhe për një fakt tjetër, sepse edhe PD e ka si strukturë dhe ne duhet t’i përgjigjemi me të njëjtin organizim strukturor. Rrethi ka funksionuar më mirë nga çdo eksperi- mentim që kemi bërë, dhe ai duhet konsoliduar.

Bashkim Fino: I kam thënë në grupin e punës, kam qenë kundër ngritjes së Kryesisë së rrethit dhe i kam dhënë arsyet pse nuk duhet të ngrihet. Deri dje, kur rrethi kishte tjetër funksion përmes konferencave, kryetarëve etj., Kryesia e tij ishte kthyer në një strukturë nga emëroheshin drejtorët, pra si një zyrë pune në nivel të lartë për bazën. Ne kemi vendosur Asamblenë e rrethit, e cila kryen dhe funksionin e Kryesisë.

Pandeli Majko: Unë mendoj se duhet të vendoset Kryesia e rrethit. Madje ne duhet ta fuqizojmë këtë strukturë sepse ndihmon shumë në procesin zgjedhor në rreth. Madje unë do të propozoja që kryetarët e rretheve të jenë funksionarë, pra të kenë një pagesë, pasi ata angazhohen gjatë gjithë kohës me partinë dhe s’mund të jenë part- time. Piramida hierarkike e partisë duhet të zbresë edhe në bazë.

Edi Rama: Partia nuk ka të tilla financa që të përballojë rrogat e kryetarëve të PS-së në rrethe.

Pandeli Majko: Unë do të propozoja trefishim të kuotizacionit që deputetët duhet të paguajnë në parti për të bërë të mundur mbajtjen si funksionarë të kryetarëve të rrethit.

Edi Rama: O Pandi, ka edhe nga ata që nuk kanë paguar kuotat në nivelet e tanishme e jo më t’i rrisim ato.

Pandeli Majko: O Edi, ne kemi katër vjet që na mbahen kuotat nga paga që në bankë, por ti atëherë ishe i pamartuar dhe nuk i dije këto, tani ke ndryshuar status…

Arben Malaj: Kam vërejtje për programin sepse nuk është formatuar si program politik me parime siç kemi bërë vazhdimisht dhe siç veprohet në të gjitha programet e partive. Më shumë kemi të bëjmë me një skaner të keqqeverisjes, sesa alternativa jonë për të ardhmen.

Paulin Sterkaj: Vërejtjet që u vunë në dukje ishin shumë të mëdha, dhe kjo tregon se njerëzit që ju keni mandatuar në grupet e punës nuk kanë qenë më të mirët, nuk kanë qenë nga ajka e partisë, por njerëz që nuk e njohim mirë partinë.