Lajme Shqip Monday, 09 May 2011 16:25

{template7}Fushë-Kosovë – Komuna e Fushë-Kosovës po i prish ndërtimet e vjetra. Por, duket se i ka dalë punë me këtë objekt. Eskavatorit i është dashur të hypë mbi të për ta rrënuar{template7}