Lajme Shqip Monday, 21 January 2013 17:36

TIRANE- Enti Rregullator i Energjisë pas prezantimit te nje raporti prej 100 faqesh ka vendosur heqjen e licences per CEZ dhe ka vendosur me shumice votash Sahit Dollapin, administratorin e ri.

Ne mbledhjen e fundit, ERE degjoi kandidatet per kete pozicion, ku nga gjashtë dosje të depozituara pranë ERE-s, vetëm pesë u vlerësuan se plotësojnë kriteret dhe kandidatët u morën në pyetje nga Bordi i Komisionerëve të ERE-s.

Ne ate mbledhje Kryetari Sokol Ramadani shpjegoi se emrat e paraqitur do të shqyrtohen me kujdes dhe më pas vendimi dhe shpallja e administratorit në rast se CEZ-it i hiqet licenca, do të bëhet po më datë 21 janar.

Pesë kandidatët e paraqitur për pozicionin e administratorit të shpërndarjes në sektorin energjetik kanë paraqitur pranë ERE-s përmbledhje të jetëshkrimit të tyre, por edhe vizionin e tyre për menaxhimin e kompanisë. Në emra konkretë, kandidati i parë i prezantuar ishte Artan Topi, i dyti Argon Seseri, i treti Sahit Dollapi, i katërti Rezart Isuli dhe i pesti, Genc Gjagjani. Të gjithë me profesion inxhinierë elektrikë, me përjashtim të Dollapit, i profilizuar në Inxhinieri Miniere.

Ndër masat që kandidatët paraqitën si të nevojshme për të përmirësuar performancën e kompanisë, ishin punonjësit e specializuar dhe ofrimi i shërbimit për të gjithë qytetarët që e paguajë  energjinë dhe ndërprerjen për ata që nuk e paguajnë, por kjo në mënyrë jokolektive. Deri të hënën, kur është mbledhja e radhës, ERE do të zgjedhë emrin e fituesit që do jetë administrator.(LajmeShqip.com)