Lajme Shqip Tuesday, 07 February 2012 16:29

Prishtinë – Ditarët e dëshmitarit Agim Zogaj nuk janë shkruar nga një dorë, por nga katër duar. Sipas një ekspertize të kryer në Tiranë nga një ekspert i kësaj fushe, ka rezultuar se dorëshkrimet që akuzonin Fatmir Limajn nuk janë vetëm të një dore. Ekspertiza është bërë me kërkesë të avokatëve të Fatmir Limajt, Karim Khan dhe Tahir Rrecaj të cilët po e sfidojnë tashmë me këtë fakt akuzën e nrtiur nga prokurori Maorizio Salustro.

Portali LajmeShqip.com, më herët kishte publikuar ekskluzivisht Videoinçizimin e dhënë nga Agim Zogaj, alias “dëshmitari X” si dhe pjesë tjera ekskluzive të këtij rasti. Publikimi i plotë me titullin: “Ekskluzive: Dëshmitari X, dëshmia që kurrë s’u dëgjua (I, II, III)”

Portali kishte publikuar ekskluzivisht edhe dosjen me të cilën akuzohet Fatmir Limaj dhe të tjerët për rastin “Kleçka”, të cilën mund ta lexoni këtu.

Analiza që është kryer nga eksperti Hysen Korti mbi katër letra të Agim Zogajt konstaton se ato nuk janë vetëm të një autori. Portali LajmeShqip.com po publikon ekspertizën e plotë në gjuhën shqipe.

Eksperti në sqarimin e tij shkruan se tek secili prej katër dokumenteve materiali shkrimor në formë teksti me shkronja fillimisht, u kontrollua në tre faza,  me sy të lirë me lente dhe mikroskop. Nga analizat, rezulton se ato janë dorëshkrime të lira, pa shenja falsifikimi teknik.

Më tej u ekspozuan sipas metodës se ekspertimit grafik të dorëshkrimeve kryesisht ne videoprojektor dhe me skaner në monitor dhe rezulton se në tërësinë e vet materiali shkrimor tek secili dokument pasqyron karakteristika të përgjithshme të veçanta te cilat duke qenë të rralla e të qëndrueshme i bëjnë ato me vlera individualizmi.

Ne fazën e ekzaminimit të veçuar për secilin prej tyre u evidentuan karakteristikat e përgjithshme e të veçanta shkrimore si: shkalla mbi mesataren e përpunimit të shkrimit dhe ritmit të të shkruarit, shkalla mesatare e lidhjes, pjerrtësi përgjithësisht djathtas, uniformitet madhësie e shtrirje mesatare të cilat individualizojnë plotësisht autorët dorëshkrues të tyre dhe shërbejnë për të realizuar krahasimet e kërkuara.

Dokumenti i pare, objekt eksperimenti specifikuar “A”, është shkruar përgjithësisht me shkronja kapitale, por aty-këtu, shfaq edhe shkronja të vogla të dorës dhe tek tre dokumentet e tjera specifikuar “B”, “C” dhe “D” megjithëse të shkruara përgjithësisht me shkronja të vogla të dorës, pasqyrohen edhe shkronja të variantit kapital. Në këtë gjendje, ato paraqesin mundësi krahasimi ndërmjet tyre me njëra tjetrën.

Nga ekzaminimi krahasues ndërmjet dorëshkrimit në të katër dokumentet, objekt ekspertimi me njëri-tjetrin gjenden disa prej karakteristikave shkrimore si të përgjithshme dhe të veçanta të kundërta ndërmjet tyre të cilat për lehtësi perceptimi, në tabelën fotografike janë specifikuar me shigjeta të numërtuara e ngjyrosura në mënyrë korresponduese.

Si përfundim, bazuar tek rezultatet e përfituara gjatë ekzaminimit të kryera katër dokumenteve objekt ekspertimi të cilat na janë vënë në dispozicion, pyetjes se parashtruar i jam përgjigjur nëpërmjet këtij konkluzioni: Katër dokumentet – nuk duhet të jenë shkruar nga i njëjti person, por duhet të jenë shkruar nga katër persona të ndryshëm. (LajmeShqip.com)