Uragani “Sandy”, 60 milionë njerëz të rrezikuar » ap_hurricane_sandy


Comments are closed.