Lajme Shqip Thursday, 14 July 2011 14:12

Shkup – Në Parlamentin e Maqedonisë vazhdojnë mbledhjet e komisioneve, ku në rend dite është kërkesa për dhënien e interpretimit autentik nenit 1 të Ligjit për amnisti, parashtruar nga deputetët e BDI-së Talat Xhaferi, Ermira Mehmeti, Rexhail Ismaili, Suzana Salihu, Vjollca Mehmeti Nuredini, Arben Labënishta, Dëshira Ymeri, Behixhudin Shehapi, Irfan Deari, Rafet Muminoviq.

Anëtarët e komisionit ligjdhënës-juridik është paraparë t’i shqyrtojnë edhe propozim-ligjet për ndryshimin e ligjve për përdorimin e gjuhës që e flasin së paku 20 për qind të qytetarëve të Maqedonisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, për përdorimin e flamujve të bashkësive, për veprimtarinë radiodifuzive, për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, për Këshillin e Prokurorëve publikë dhe për mbrojtjen nga pirja e duhanit, të gjitha këto me procedurë të shkurtuar.

Në rend dite janë edhe mbledhjet e komisioneve për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive, për financim dhe buxhet, për transport, lidhje dhe ekologji dhe komisioni ligjdhënës-juridik.

Deputetët, mes tjerash, do ta shqyrtojnë edhe Propozim vendimin për miratimin e Planit financiar të Ndërmarrjes publike Radiotelevizioni i Maqedonisë për aktivitete të rregullta dhe investuese dedikuar për emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2011. (LajmeShqip.com)