Perdju: Marrëveshja e Ohrit u “kopjua” nga Ahtisari » xhejms perdju+++++++


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *