Kryeministri çek Neças: Euro nuk do të shkatërrohet » POLITIKA – PRAHA – ODS – TK

V budovì Polygon House se 29. bøezna 2010 konala tisková konference ODS. Na snímku volební lídr a místopøedseda ODS Petr Neèas. MIKULÁŠ KØEPELKA / MEDIAFAX


Comments are closed.