Kërkohet zyrtarizimi i gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare » shkup


Comments are closed.