Itali, ndërpritet kërkimi për viktimat e anijes “Kosta Konkordia” » CostaConcordia


Comments are closed.